Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

 

Ngày 25/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị duyệt Đại hội 03 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico; huyện Định Hóa và huyện Đại Từ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, Đảng bộ huyện Định Hóa và Đảng bộ huyện Đại Từ đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146 của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời thành lập các tiểu ban, ban hành văn bản hướng dẫn, làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại  hội. Các Đảng bộ đặc biệt chú trọng xây dựng dự thảo các văn kiện đánh giá đúng, khách quan kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan để đề ra các khâu đột phá thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, các Đảng bộ thực hiện dân chủ, đúng quy trình, quy định, bám sát theo hướng dẫn của cấp trên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát, phục vụ đại hội được thực hiện bài bản.

Tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí các nội dung BTV các Đảng bộ chuẩn bị, các nội dung này đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị dự thảo báo cáo chính trị của các Đảng bộ cần làm rõ, đánh giá đúng, toàn diện về các hạn chế trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tế để đề ra các nhóm giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đối với báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành các Đảng bộ cần đi thẳng vào trọng tâm, tránh trùng lắp với báo cáo chinh trị. Đồng thời các Đảng bộ cần quan tâm nắm chắc tình hình dư luận để có định hướng phù hợp; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trước đại hội…

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ của các Đảng bộ. Đồng thời yêu cầu BTV các Đảng bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Trường trực,  Ủy viên BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị; bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo nhất là báo cáo liên quan đến văn kiện và công tác nhân sự của Đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tiếp tục cùng các Đảng bộ hoàn thiện các điều kiện để tổ chức Đại hội đúng thời gian, kế hoạch đề ra, với tinh thần chu đáo, chất lượng và hiệu quả nhất.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh