Truy cập nội dung luôn

Công điện về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-03-2019 11:14

 

Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 07/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; huyện ủy, thành ủy, thị ủy; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ thú y phun thuốc khử trùng đối với các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm dịch động vật tạm thời ở xã Úc Kỳ (Phú Bình)

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị các tổ chức đoàn thể, Bí thư huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tập trung chỉ đạo một số biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

 Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, đề nghị Bí thư huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, các tổ chức đoàn thể của tỉnh xác định công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phải là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị; công tác phòng, chống dịch đòi hỏi thực hiện với tinh thần: Kịp thời, quyết liệt, triệt để, đúng theo quy định, quyết tâm không để bệnh phát sinh, lây lan gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Đối với địa phương phát hiện có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thực hiện kiểm tra đến tận hộ chăn nuôi, phát hiện ổ dịch, báo cáo ngay cho cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời xử lý tiêu hủy triệt để lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Công bố dịch theo quy định của Luật Thú y. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nghiêm cấm việc người dân, thú y cơ sở dấu dịch, tự ý chữa trị lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tự ý bán chạy, giết mổ lợn làm lây lan dịch bệnh. Thực hiện tuyên truyền, ký cam kết tới các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện “5 không “: Không giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; Không vứt lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Thành lập ngay các chốt kiểm dịch động vật tạm thời cấp xã, huyện để kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn; phun hóa chất tiêu độc, khử trùng các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm ra bên ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tổ chức kiểm soát không để lợn và sản phẩm lợn vận chuyển ra khỏi vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm; không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào trong vùng đệm, vùng bị dịch uy hiếp. Thành lập các đoàn kiểm tra, các tổ, đội công tác của xã, xóm thực hiện việc giám sát chặt chẽ ổ dịch, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và tiêu hủy lợn mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Hướng dẫn người chăn nuôi thu gom phân, rác, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất khử trùng tiêu độc cấp độ cao tại các hộ chăn nuôi, đồng thời chủ động mua vôi bột rắc xung quanh chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh. Kịp thời bố trí kinh phí để mua vật tư, hóa chất, chi trả công cho lực lượng tham gia chống dịch, hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy theo phân cấp. Bố trí đầy đủ lực lượng thực hiện tiêu hủy, chuẩn bị địa điểm, nhân lực thực hiện tiêu hủy, phun hóa chất... Thực hiện chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày trước 16h00 gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Các huyện chưa có dịch xảy ra, các huyện giáp ranh với huyện có dịch

 Ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tổ chức hội nghị triển khai cấp huyện, xã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống dịch tới thú y cơ sở, hộ chăn nuôi, khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không hoang mang trước tình hình dịch, quay lưng với thịt lợn, bán chạy lợn. Thành lập các chốt Kiểm dịch động vật tạm thời tại các trục đường liên huyện nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn từ vùng có dịch vào địa bàn. Thành lập các đoàn kiểm tra cấp huyện, cấp xã thực hiện giám sát tình hình dịch bệnh trên toàn địa bàn, phát hiện, báo cáo ngay cho cơ quan thú y, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý tiêu hủy triệt để lợn mắc bệnh theo quy định…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn tỉnh.  Phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Công Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tuyên truyền để người dân nắm bắt được tình hình dịch, nâng cao ý thức phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phát hiện các ổ dịch nghi ngờ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tổ chức lấy mẫu gửi chẩn đoán xét nghiệm, xử lý tiêu hủy triệt để theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thức ăn không dùng hết của các bếp ăn tập thể phục vụ công tác chăn nuôi trên địa bàn tỉnh của Hội Chăn nuôi - Thú y và các tổ chức, cá nhân đảm bảo thức ăn dư thừa được xử lý nhiệt trước khi sử dụng để chăn nuôi; xử lý nghiêm theo quy định các đơn vị không đạt tiêu chuẩn xử lý, chế biến thức ăn chăn nuôi từ nguồn thực phẩm dư thừa.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh: Căn cứ, chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố, thị xã triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên, Tổng biên tập Công thông tin điện tử tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch để người dân tự giác, chủ động phòng, chống dịch bệnh, thông tin đầy đủ tránh hoang mang cho người sản xuất, tiêu thụ thịt lợn (bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người), vận động người dân sử dụng các sản phẩm thịt lợn an toàn, có nguồn gốc xuất xứ và kiểm soát của cơ quan thú y…

Chi tiết Công điện xem tại File đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự (tổng hợp)