Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 15/9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Đây là bước thứ 6 trong quy trình xây dựng văn kiện và cũng là bước cuối cùng, có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn chỉnh văn kiện, tài liệu chính thức trình Đại hội.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung: Các dự thảo văn kiện; Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; Đề án nhân sự và danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Đa số các ý kiến tập trung đóng góp vào việc điều chỉnh các đột phá chiến lược; điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu trong báo cáo chính trị; góp ý vào Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, đầy đủ theo đúng quy định, thuận lợi cho công tác điều hành và các hoạt động diễn ra trong thời gian Đại hội; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần Đề án nhân sự và Danh sách dự kiến nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu giới thiệu Danh sách dự kiến nhân sự tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá: Cơ bản các đại biểu dự Hội nghị nhất trí với dự thảo văn kiện và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội XX; Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; các danh sách nhân sự trình Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ, các cơ quan tham mưu, giúp việc cần rà soát kỹ lưỡng lần cuối và hoàn tất các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác chuẩn bị được chu đáo, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, phù hợp; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn