Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020: Cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

 

Ngày 29/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Đảng bộ trực thuộc; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào 08 nội dung của các báo cáo, tờ trình: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; các tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020; việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2015-2020); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, dự án FDI giai đoạn 2016-2020 và Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp trên 50 lượt ý kiến vào các nội dung. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với nội dung trình tại hội nghị. Đối với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm có đại biểu cho rằng cần đánh giá kỹ công tác thu hồi đất, giao đất cho các dự án bảo đảm đúng kế hoạch; kiểm tra số liệu về các trường hợp được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (chiếm bao nhiêu % trong tổng số các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ).

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đại biểu đề nghị bổ sung giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; bổ sung giải pháp thiết thực, cụ thể, quyết liệt hơn để hoàn thành các chỉ tiêu còn đạt thấp; xem xét bổ sung nguồn lực để vực dậy nền kinh tế; khẩn trương rà soát các dự án khu đô thị, khu dân cư để tăng thu ngân sách. Trong thu hút đầu tư phải chọn lọc được các chủ đầu tư có tiềm năng để triển khai dự án.

Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, dự án FDI trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, cần kiên quyết thu hồi các dự án chủ đầu tư không thực hiện. Tỉnh cần có chủ trương rà soát lại các dự án khu đô thị, khu dân cư để nghiệm thu, quyết toán theo quy định.

Cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các đại biểu đề nghị đánh giá cụ thể kết quả, tính hiệu quả của 08 chương trình, 10 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của nhiệm kỳ qua.

Về kết quả thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU của BTVTU một số ý kiến đánh giá việc triển khai của khối chính quyền còn chậm; khó khăn giữa việc thực hiện sắp xếp vị trí việc làm với việc giảm chỉ tiêu biên chế và tinh giản biên chế; xem xét lại tính khả thi của việc sáp nhập 03 văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ĐĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ĐĐBQH tỉnh khẳng định Tỉnh ủy sẽ lựa chọn tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao cho cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản, tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo theo đúng quy định.

Để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo; phát triển thương mại điện tử. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế; tăng cường quản lý thu chi, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa cấp thiết; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh hơn nữa đối với việc cải cách hành chính, gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp ổn định; khuyến khích các cơ sở chăn nuôi lớn, có năng lực, kỹ thuật, kinh nghiệm đầu tư tái đàn lợn, góp phần phát triển ngành chăn nuôi, giảm giá thành và bình ổn thị trường. Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, nhất là thành công của đại hội đảng các cấp. Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2020-2021 bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tích cực triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc luân chuyển, điều động sắp xếp cán bộ hợp lý. Triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và yêu cầu nhiệm vụ của Trung ương, của cấp ủy; giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, nhất là liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp...

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai