Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46, khóa XIX

 

Ngày 14/5, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 46, khóa XIX đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao các nội dung trình tại Hội nghị và ý kiến tham gia của các đại biểu. Để chủ động triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tiếp theo, đồng chí yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tập trung tuyên truyền về nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đạo chặt chẽ nội dung, chương trình Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; tăng cường các hoạt động sau Hội nghị xúc tiến đầu tư. Hoàn thành kết luận việc kiểm tra Đợt 2 đối với một số dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và có kế hoạch thực hiện các kết luận theo quy định. Thực hiện tốt Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi năm 2019 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về xây dựng nông thôn mới; áp dụng các biện pháp mạnh nhằm khoanh vùng, dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh theo kế hoạch.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước khi vào Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 46 đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy nhân Kỷ niệm 119 năm Ngày sinh của Người. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Hải Triều