Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 47, Khóa XIX

08-06-2019 12:09

Ngày 08/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 47, khóa XIX đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào trên 30 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nội dung trình tại Hội nghị và giao các cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung, triển khai theo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tại Hội nghị. Để chủ động triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2019 và trong thời gian tiếp theo, đồng chí yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, các địa phương, đơn vị và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Hoàn thành nội dung Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo phân cấp. Hoàn thành Kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ban hành Kế hoạch Giám sát việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử tại các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ sau. Hoàn thành việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 54-TB/TW ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của UBKT Tỉnh ủy; ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề về văn bằng đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Nắm chắc diễn biến tình hình, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên; tham mưu, đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo quy định; mở rộng hoạt động giám sát ở tất cả các cấp để phòng ngừa, chấn chỉnh những vi phạm từ khi mới nảy sinh. Phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2019 khu vực các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội thảo Báo Đảng lần thứ 21 các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường nắm bắt tư tưởng nhân dân, định hướng hoạt động báo chí, dư luận xã hội trên địa bàn toàn tỉnh bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ 3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc về nội chính, tham nhũng; kịp thời tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 để xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19. Ban hành Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Kế hoạch Triển khai công tác đối ngoại của tỉnh năm 2019. Chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII và tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp; thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Về phát triển kinh tế - xã hội: Tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Rà soát đánh giá những dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang có vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Chú trọng công tác y tế dự phòng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh mùa hè. Tổ chức thành công Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, đồng thời làm tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên trong dịp hè 2019.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, quyết tâm khống chế, dập dịch trong thời gian nhanh nhất, hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó coi trọng việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Chủ động nắm chắc, đánh giá chính xác tình hình để có biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm