Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 49, khóa XIX

18-07-2019 13:42

 

Ngày 18/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần thứ 49, khóa XIX đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào vào 15 nội dung, trong đó có 07 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và 08 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những nội dung trình tại Hội nghị và giao các cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung, triển khai theo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tại Hội nghị. Để chủ động triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12; tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hoàn thành báo cáo về công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo. Hoàn thành việc xây dựng quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của các thành viên các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 Kiện toàn nhân sự Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; và nhân sự đối với các chức danh theo cơ cấu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; khẩn trương định hướng khắc phục đối với những thông tin trái chiều thiếu chính xác, không có cơ sở, tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án số 02 ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019”; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 219 ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN; ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân và tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công; tăng cường tổ chức đối thoại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và lựa chọn một số dự án lớn, có tính khả thi cao, có sức lan tỏa, đăng ký là công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí đối với 13 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019;

Chủ động xây dựng triển khai có hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm 2019; đẩy mạnh các hoạt động về đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Chú ý phòng chống ma túy xâm nhập học đường... Xây dựng phát triển các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm