Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 57: Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Ngày 11/2, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 57, khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung, kiện toàn chức danh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐQBH, HĐND, UBND tỉnh và thành viên Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập Văn kiện trong thời gian qua

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, đóng góp để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh và ý kiến nhân nhân dân trong thời gian tới. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp đồng thời tham gia ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Các ý kiến đóng góp tập trung vào từng nội dung, lĩnh vực cụ thể, chỉnh sửa, bổ sung câu từ nhằm đảm bảo báo cáo ngắn gọn, đầy đủ nội hàm, có điểm nhấn ở mỗi lĩnh vực. Trong đó, rà soát, sửa lại một số từ ngữ của chủ đề Đại hội; đánh giá về kết quả thực hiện 15 chỉ tiêu của nhiệm kỳ vừa qua; làm rõ thêm một số hạn chế, thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu cũng có ý kiến về nội dung 3 đột phá phát triển, nhất là quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tham gia ý kiến về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong dự thảo Báo cáo Chính trị

Tại hội nghị cũng đã thảo luận cho ý kiến vào Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona; đưa ra nhận định và đánh giá tình hình của dịch bệnh, những chủ trương đã triển khai, những phương pháp đã tổ chức thực hiện, những kết quả đã đạt được, những dự báo và đề xuất giải pháp tiếp trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của Tiểu ban văn kiện, Tổ biên tập văn kiện trong thời gian qua đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thành các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt một số nội dung sau: Đối với công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ: Chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện (Tổ biên tập) tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, tiếp tục bổ sung, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội sớm trình BCH Đảng bộ tỉnh trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân (hoàn thành xong trước ngày 15/4/2020). Tiểu ban Nhân sự (Tổ giúp việc) khẩn trương tham mưu hoàn thành việc rà soát, kiện toàn bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh còn thiếu theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của TW và của tỉnh. Chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ (Tổ giúp việc) khẩn trương tham mưu hoàn thành việc rà soát, đánh giá, đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đăng ký; làm tốt công tác tuyên truyền việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị và các nội dung khác theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra, cần tiếp tục coi trọng, quyết liệt hơn và không được xem thường, mất cảnh giác khi dịch bệnh này chưa chấm dứt, nguy cơ tiềm ẩn vẫn phát sinh; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và diễn biến tình hình thực tế, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đối với công tác phát triển kinh tế xã hội, cần chủ động điểm lại chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt ngay những tháng đầu, quý đầu của năm.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai