Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 59: Cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

 

Thực hiện chương trình công tác và để kịp thời xử lý những công việc phát sinh từ yêu cầu của thực tiễn, chiều 25/3, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 59.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Ban đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh. 

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 9 nội dung, trong đó có 4 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 5 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có nội dung về xin chủ trương trước khi triển khai thực hiện dự án tại thành phố Sông Công, huyện Đại Từ; đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2019; xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho các cá nhân thuộc tỉnh lần thứ 15, năm 2020; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh… và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất các chủ trương thực hiện các dự án và việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh và giao Ban cán sự Đảng UBND chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tiếp theo, yêu cầu các Ban cán sự Đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cấp ủy đảng các cấp trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, lĩnh vực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công việc theo chương trình, kế hoạch năm 2020 đã đề ra và các nội dung kết luận đã được BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua tại Hội nghị lần thứ 22.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai