Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 62: Quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

 

Ngày 27/5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 62 để quyết định nhiều nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Ban đảng Trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 14 nội dung, trong đó có 08 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 06 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào một số vấn đề như: Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tác động của dịch bệnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13; thành lập Cụm công nghiệp Nam Hòa; điều chỉnh dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tại xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên; điều chỉnh, bổ sung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; các dự thảo văn bản xin ý kiến về: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020; Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Báo cáo và dự thảo Thông báo kết quả giám sát chuyên đề nợ đầu tư xây dựng cơ bản đối với Thành ủy Thái Nguyên và 02 Ban Quản lý dự án...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao cho cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản, tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục gắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch đồng thời với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tiến hành duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó đặc biệt chú ý đến chất lượng văn kiện, nhân sự, tiến độ thời gian, quy trình, quy định và lịch tổ chức đại hội.

Đối với công tác phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, nhất là đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất đối với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực truyến trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ gieo cấy cây trồng vụ Mùa; chủ động công tác phòng, chống và xử lý kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ tiềm ẩn; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ thi năm 2020 an toàn, nghiêm túc, đúng quy định;

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để phục vụ, đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch; không được lơ là, mất cảnh giác khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch hiệu quả.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai