Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 67, khóa XIX

Ngày 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 67 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020; cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và xem xét các báo cáo thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các Ban Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Tờ trình về việc xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2025; thảo luận về một số báo cáo thường kỳ và công tác tổ chức cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thường trực Tỉnh ủy sẽ lựa chọn, tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị và giao cho cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản, tiếp tục thực hiện các quy trình theo quy định. Đối với một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 10 và thời gian tiếp theo, đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cấp ủy đảng các cấp trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, lĩnh vực được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2020 là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Tiểu ban tham mưu, giúp việc Đại hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung, chương trình, kịch bản, các phương án phục vụ tổ chức Đại hội. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được phân công; thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên liên quan đến nhân sự Đại hội (nếu có); thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc, xuyên tạc, hoạt động chống phá, kích động của các tổ chức phản động, thù địch. Ngay sau Đại hội, khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và triển khai xây dựng các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo quy định; khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tiến độ. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn