Truy cập nội dung luôn

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, khóa XIX

25-03-2020 14:19

Ngày 25/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 22, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng TW; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 10 nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Qua thảo luận tại các tổ, đã có hơn 60 lượt ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung trình tại Hội nghị. Trong đó, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị lần này, Dự thảo báo cáo sẽ được đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân và đưa ra thảo luận tại các đại hội Đảng bộ trên cơ sở theo kế hoạch.

Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung của tỉnh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực bất động sản; kiên quyết thực hiện các biện pháp giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp; có đánh giá tác động sau 2 năm thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, Kế hoạch số 79-KH/TU; nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do tình hình dịch bệnh Covid- 19; đảm bảo nguồn lực phòng, chống dịch.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, Kế hoạch số 79-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII; báo cáo tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 và tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và chủ động trong kiểm soát phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của TW và của tỉnh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội điểm cấp trên cơ sở (trước ngày 30/6).

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị gửi xin ý kiến nhân dân (trước ngày 15/4/2020) và chuẩn bị phục vụ thảo luận tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (trước ngày 15/6/2020). Tiếp tục hoàn thiện Đề án nhân sự BTV, BCH, Ủy viên UBKT cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện đồng bộ quy trình công tác nhân sự đối với các đồng chí dự kiến tái cử cấp ủy và các đồng chí được giới thiệu mới. Công tác phục vụ Đại hội phải chủ động, thường xuyên. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội; các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội.

Công tác tuyên truyền phải bám sát tình hình và nội dung; việc mở rộng diện giám sát và tăng cường kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, nhất là việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại cần chú ý đến việc quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất cho đúng; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và giải phóng mặt bằng; giải quyết tốt việc nợ đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Trong phòng chống dịch Covid-19 phải chú ý việc nắm chắc diễn biến tình hình và chủ động phòng chống ngay từ xa, ngay từ khi chưa có nguy cơ bùng phát; chủ động kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với việc khai báo dịch bệnh có liên quan; quản lý cách ly người có tiềm ẩn về nguy cơ lây nhiễm theo quy trình, quy định.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí vừa được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các nghị quyết, thông báo của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 56-NQ/TW về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Thông báo số 172-TB/TW về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; giới thiệu bầu Ủy viên UBKT Tỉnh ủy đối với đồng chí Phan Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường

Tỉnh ủy cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Quốc Hữu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai