Truy cập nội dung luôn

Đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030

17-06-2019 16:21

 

Ngày 17/6, tại Thái Nguyên, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2020 và mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện bộ, ban, ngành của trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và đơn vị liên quan.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng Hội thảo

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Những năm qua tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, triển khai tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực chú trọng nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí mong muốn các đại biểu đánh giá xác thực, nhận định đúng những vấn đề tác động trực tiếp đến chính sách dân tộc; thảo luận, cho ý kiến để các chính sách dân tộc phù hợp và sát với tình hình thực tế. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020. Theo đó, trong giai đoạn 2011-2020, chủ trương đường lối của Đảng về dân tộc và chính sách dân tộc được tiếp tục bổ sung và hoàn thiện thêm. Công tác thể chế hóa đường lối của Đảng thành các quy định hiến pháp và hệ thống pháp luật có liên quan đến dân tộc và chính sách dân tộc được quan tâm, tạo hành lang pháp lý cho việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc. Kết quả cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giảm bình quân từ 3-4% mỗi năm, các huyện nghèo giảm từ 5-6%, xã đặc biệt khó khăn giảm từ 3-4% mỗi năm. Mức tăng thu nhập trung bình giữa các dân tộc từ năm 2011 đến năm 2016 là 40% (khoảng 8%/năm), mức chi tiêu trong cùng giai đoạn là 38%. Về kết cấu hạ tầng, đến nay 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 65% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống. Hệ thống giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được củng cố, mở rộng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Công tác y tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, số người được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 93,68%; từ năm 2016 đến năm 2018 đã cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho trên 20 triệu người DTTS; tiếp tục đầu tư xây dựng hơn 430 trạm y tế xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn…

Toàn cảnh Hội thảo

Với những  kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021-2030 được xác định là nâng cao tầm nhìn, xác định đúng vị trí chiến lược, vai trò mục tiêu công tác dân tộc, CSDT. Ban hành đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế- xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác thực hiện chính sách dân tộc như: Hệ thống chính sách chưa thực sự đồng bộ, thiếu kết nối, gắn kết thống nhất giữa chính sách phát triển dân tộc với chính sách phát triển vùng, nội dung chính sách còn tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau nên việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả chưa cao; việc xử lý chuyển tiếp chậm, lúng túng dẫn đến gián đọan trong thực hiện chính sách; kết quả công tác giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; tình hình sinh hoạt tín ngưỡng và hoạt động của một số tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số diễn biến rất phức tạp... Các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề định hướng phát triển văn hoá, kinh tế, hạ tầng cần phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế; cần đánh giá lại hệ thống y tế xã, huyện ở vùng đồng bào dân tộc miền núi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cần có bộ tiêu chí quốc gia để so sánh, đánh giá sự chênh lệch giữa đồng bào dân tộc thiểu số và mặt bằng chung của cả nước…

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đánh giá cao những ý kiến, đề xuất tại Hội thảo đồng thời sẽ tiếp thu, xem xét, bổ sung các ý kiến gửi tới tiểu ban soạn thảo để hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị xây dựng Văn kiện cho Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu