Truy cập nội dung luôn

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

Ngày 08/7, tại Hội trường UBND thành phố Thái Nguyên, HĐND tỉnh khóa XIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp thường kỳ để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, quyết nghị những nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã; các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn tỉnh và 62 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 37 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình, trong đó có 05 tờ trình và dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tài liệu của kỳ họp đã được UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị; các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra kỹ lưỡng và đã được gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh theo quy định. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ và tích cực trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao. 

Tại phiên khai mạc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng với sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nên kinh tế của tỉnh vẫn đảm bảo tăng trưởng, đời sống của nhân dân được ổn định. Một số chỉ tiêu đạt được cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 2,63% so với cùng kỳ. Về cơ cấu kinh tế, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 57,3%, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm tỷ trọng 30,8% và khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 11,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 334,8 nghìn tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ, bằng 41,7% kế hoạch cả năm. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.196,5 tỷ đồng, tăng 2,68% so với cùng kỳ, bằng 51,3% kế hoạch cả năm. Tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn như: Tác động của Dịch tả lợn Châu Phi ảnh hưởng đến công tác tái đàn lợn; dịch cúm gia cầm xảy ra tại một số tỉnh lân cận gây ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi; bệnh lở mồm long móng trâu, bò vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh; giá thức ăn chăn nuôi tăng, giá con giống lợn vẫn ở mức cao... Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.552 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ, bằng 42,1% dự toán năm. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 11,28 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ, bằng 38,2% kế hoạch cả năm.

Chủ tọa Kỳ họp

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Toàn tỉnh có 97/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến ngày 19/6/2020, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn là 931,89 tỷ đồng; tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 7.091 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 90.373,5 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác phòng chống dịch và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tiếp tục được duy trì, số lượng các bệnh truyền nhiễm giảm so cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh đã chủ động, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở y tế trong tỉnh cơ bản bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng đón và điều trị bệnh nhân; đồng thời làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn như: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm còn thấp so với mục tiêu cả năm, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách tiến độ triển khai còn chậm, còn vướng mắc nhiều thủ tục liên quan đến đất đai, đấu thầu dự án cần phải sớm được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng nặng nề tới nhiều quốc gia trên thế giới là đối tác cung ứng yếu tố đầu vào và tiêu thụ sản phẩm của các dự án trên địa bàn; công tác phòng chống dịch vẫn cần tiếp tục được quan tâm thực hiện, khả năng nguồn lực ngân sách tỉnh còn hạn chế dẫn tới ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và cân đối ngân sách của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm trong quá trình thảo luận như sau: Một là, luôn bám sát mọi chủ trương, đường lối của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ từ đó cụ thể hóa thông qua các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, bám sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Hai là, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, an toàn. Xây dựng các cơ chế, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để kịp thời đón đầu các làn sóng đầu tư mới, thu hút các nhà đầu tư uy tín, dự án có chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo trên thế giới. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch và thiết kế chi tiết các khu đô thị, khu dân cư phù hợp với quy định và xu hướng phát triển. Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế…Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực thi công vụ. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Bốn là, Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ trong nông nghiệp. Quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, làm tốt công tác giáo dục - đào tạo, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng đặc biệt khó khăn. Năm là, Xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, chuẩn bị thật tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, đưa ra các giải pháp và quyết sách phù hợp, hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết. Ngay sau kỳ họp, cần tổ chức báo cáo kết quả với cử tri và nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ đại biểu huyện Phú Bình tham dự Kỳ họp 

Trong phiên khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình gồm: Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; Tờ trình về việc quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020 (giai đoạn 2); Tờ trình về việc đề nghị đặt tên công trình công cộng trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh theo cấp độ dịch để phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc đề nghị thông qua quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Thượng, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ chế độ, chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh. 

* Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường để nghe trình bày các báo cáo, tờ trình còn lại, gồm:

Báo cáo, Tờ trình về việc đề nghị thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh; Tờ trình về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc đổi tên tổ dân phố Mấu 2, thị trấn Đu, huyện Phú Lương; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Cũng trong phiên làm việc, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh. Tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đối với ông Ân Văn Thanh, hiện là Chánh văn phòng HĐND tỉnh và bầu bà Lê Thị Thu An, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Ủy viên Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh, giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Vũ Duy Hiển, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Vy Hồng, nguyên Giám đốc Sở Y tế; ông Bùi Tuấn Thịnh, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định đồng thời tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế và bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Các đại biểu cũng đã thực hiện quy trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Quốc Tỏ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển công tác, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nhữ Văn Tâm, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và ông Nguyễn Như Tuấn, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Nhóm PV