Truy cập nội dung luôn

Những sự kiện và hoạt động nổi bật tuần qua

Tuần qua (từ ngày 29/3/2021 đến 04/4/2021), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh điểm lại những sự kiện và hoạt động nổi bật.

>>>Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, trong các ngày 30/3 và ngày 02/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND phường Phan Đình Phùng đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Tổ dân phố 15 và Tổ dân phố 12.

Xem chi tiết hội nghị tại Tổ dân phố 15 tại đây

Xem chi tiết hội nghị tại Tổ dân phố 12 tại đây

Tại tổ 15, hội nghị đã lấy ý kiến nhận xét đối với 09 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tại tổ 12 có 05 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Sau khi nghe triển khai các nội dung liên quan đến quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và khách quan, cử tri Tổ dân phố 15 và Tổ dân phố 12 đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp - những cá nhân tiêu biểu được cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tín nhiệm giới thiệu. Các cử tri khẳng định, các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và bền vững.

>>>Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với thị xã Phổ Yên về việc xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Lý Nam Đế

Chiều ngày 04/4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Thị ủy, UBND thị xã Phổ Yên về việc xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên.

Xem chi tiết tại đây

Khu di tích Lý Nam Đế (gồm đền Mục, chùa Hương Ấp, chùa Mãn Tăng) là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử về Vua Lý Nam Đế, vị anh hùng dân tộc có công lãnh đạo Nhân dân ta khởi nghĩa đánh đổ ách đô hộ của nhà Lương, lập nên nước Vạn Xuân. Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, năm 2014, đền Mục và chùa Hương Ấp đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia; năm 2016, chùa Mãn Tăng được UBND tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Theo báo cáo của UBND thị xã Phổ Yên, Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 với quy mô 54,6 ha, trong đó khu trung tâm đền Mục có quy mô 44,06 ha, điểm di tích chùa Hương Ấp 5 ha, điểm di tích chùa Mãn Tăng 5 ha.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn, lịch sử của Khu di tích. Việc bảo tồn, tôn tạo khu di tích Lý Nam Đế nhằm phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo lập sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh cần xây dựng Khu di tích trở thành điểm du lịch tâm linh trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên kết nối với các điểm du lịch quan trọng của tỉnh và các tỉnh phía Bắc; nâng quy mô của Khu di tích mang tầm cỡ quốc gia, phát huy được tối đa giá trị di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc, tiếp tục vun đắp cho nền văn hiến nước nhà, nuôi dưỡng khát vọng thịnh vượng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Phổ Yên sớm lập kế hoạch, đồng thời bổ sung nội dung đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích vào nghị quyết xây dựng thành phố Phổ Yên, để xây dựng Phổ Yên "giàu về kinh tế, vững về chính trị, đẹp về văn hóa". Lãnh đạo thị xã Phổ Yên phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ công việc; sớm ban hành kế hoạch về giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân để tạo đồng thuận trong xã hội; kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa đầu tư đảm bảo tính pháp lý để gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích mang tầm cỡ quốc gia.

>>>Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên: Đánh giá hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021

Chiều ngày 30/3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo quý I năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

Theo Báo cáo kết quả hoạt động quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 của Ban Chỉ đạo 35 cho thấy: Trong quý I/2021, Ban Chỉ đạo đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2021, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, phân công và kiện toàn Tổ Thư ký, Nhóm Chuyên gia, cộng tác viên giúp việc; định hướng các nội dung đấu tranh, phản bác đối với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chống phá. Các nội dung triển khai đã bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm và đẩy mạnh; công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được chú trọng, nhất là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng chống dịch Covid -19; những kết quả về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và các địa phương. Cùng với đó, công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được quan tâm thực hiện; kịp thời định hướng dư luận, xử lý những vấn đề nảy sinh ngay từ đầu. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm Chuyên gia, cộng tác viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm; tăng cường đăng tải các thông tin chính thống, đẩy lùi, lấn át các thông tin xấu độc, tiêu cực...

>>>Hội nghị trực tuyến triển khai công tác của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021

Chiều ngày 01/4, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã để triển khai công tác của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 và triển khai Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết tại đây

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, năm 2020, số việc thụ lý mới về tiền tăng đột biến (137,61%), song với những giải pháp phù hợp, hiệu quả, Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện đã tiếp tục thực hiện tốt; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS, ban hành đầy đủ kế hoạch công tác, duy trì quy chế làm việc và chế độ thông tin báo cáo. Ban Chỉ đạo THADS hai cấp cũng đã làm tốt chức năng tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Toàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đạt 87,29% về việc và 52,376% về tiền. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách Nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng được tập trung chỉ đạo giải quyết. Có thể nói, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp ngày càng đi vào nền nếp, tiến bộ, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi bổ sung năm 2014); tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn; bảo đảm 10/10 cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao trong năm 2021...

>>>Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, thị xã Phổ Yên

Tuần qua, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Võ Nhai, huyện Đồng Hỷ và thị xã Phổ Yên

Xem chi tiết buổi kiểm tra tại huyện Võ Nhai tại đây

Xem chi tiết buổi kiểm tra tại huyện Đồng Hỷ tại đây

Xem chi tiết buổi kiểm tra tại thị xã Phổ Yên tại đây

Đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị các bước theo luật định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và theo lịch công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh; công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác y tế và các nội dung khác liên quan đến bầu cử của 3 địa phương.

Kết luận các buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác bầu cử trên địa bàn; chuẩn bị tốt các nội dung cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo đúng tiến độ thời gian quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát và chú trọng thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử… nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

>>>Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Đại Từ về phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch

Sáng ngày 31/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với huyện Đại Từ về phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch trên địa bàn huyện Đại Từ. Dự buổi làm việc có các sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đại Từ.

Xem chi tiết tại đây

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Đại Từ đã báo cáo một số kết quả nổi bật về phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện: UBND huyện đã chỉ đạo tập trung triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030; huyện đã triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trên đất nông nghiệp tại xã Ký Phú với diện tích 25 ha, dự kiến đến hết năm 2025 huyện tiếp tục dồn điền đổi thửa thêm 65 ha; xác định 7 sản phẩm là sản phẩm nông nghiệp chủ lực với 17 xã tập trung phát triển cây chè, 6 xã phát triển cây ăn quả, 13 xã phát triển chăn nuôi và 10 xã phát triển sản phẩm rừng gỗ lớn. Đến hết năm 2020, huyện có 21/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến năm 2023, 100% các xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực du lịch, huyện Đại Từ được đánh giá là huyện giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng. Hiện trên địa bàn huyện có 169 điểm di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, trong đó 9 di tích được xếp hạng là di tích cấp Quốc gia, 40 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phát triển du lịch là một trong 3 đột phá của huyện trong nhiệm kỳ.

Thanh Mai (tổng hợp, biên tập)
thainguyen.gov.vn