Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 39 UBND tỉnh: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Ngày 03/6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 39 UBND tỉnh để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến về một số nội dung trình xin ý kiến BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh.

Dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; kết quả 02 năm triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn; nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ chế độ, chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm...

Theo đó, 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn ước đạt 2,63%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 2,45%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,88%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng 2,88%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn ước đạt 334,8 nghìn tỷ đồng, giảm 2,4% so cùng kỳ và bằng 41,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, công nghiệp địa phương đạt 13.255 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ và bằng 40,7% kế hoạch cả năm; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 11,3 tỷ USD, giảm 22% so với 6 tháng đầu năm 2019 và bằng 38,2% kế hoạch cả năm. Giá trị xuất khẩu địa phương đạt 160 triệu USD, giảm 39,8% so cùng kỳ, bằng 23,5% kế hoạch cả năm; xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 11,1 tỷ  USD, giảm 21,7% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.522,4 tỷ đồng, giảm 10,2% cùng kỳ và bằng 42,1% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa 5.732,4 tỷ đồng, giảm 1% cùng kỳ và bằng 46,4% so với dự toán; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.196,5 tỷ đồng, tăng 2,68% so cùng kỳ và bằng 55,2% kế hoạch cả năm. Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân 2020 ước đạt 221,5 nghìn tấn, bằng 105,3% kế hoạch nhưng giảm 1,3% so với năm 2019. Diện tích trồng rừng mới tập trung trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2,4 nghìn ha, giảm 50,8% so với cùng kỳ và bằng 60,5% kế hoạch.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt điểm xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính Par index xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố…

Đồng chí Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn

Tại Phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường du lịch Sông Công - Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên theo hình thức PPP- Hợp đồng BT; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên tổ dân phố thuộc thị trấn Đu, huyện Phú Lương…

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò lãnh đạo và điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tăng cường hiệu lực trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2020; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án đầu tư công, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020, các công trình chào mừng Đại hội đảng các cấp; khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, dự án FDI trên địa bàn tỉnh để báo cáo, đề xuất với BTV, BCH Đảng bộ tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản và môi trường; tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách; làm tốt công tác bình ổn giá, tăng cường công tác đấu tranh và xử lý đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện tốt các chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; triển khai việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các chính sách an sinh xã hội khác, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật; tổ chức các kỳ thi ở các cấp học thực sự nghiêm túc, an toàn, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học 2019-2020; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2020-2021; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến của tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó…

Kết luận Phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với tinh thần nhận thức sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, UBND tỉnh quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối của năm 2020. Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ý kiến của các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận tại Phiên họp để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đối với từng nội dung liên quan đến các lĩnh vực, đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, theo lĩnh vực được phân công tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện để kịp thời trình Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm