Truy cập nội dung luôn

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm việc tại hội trường (Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Mở đầu chương trình làm việc, Đại hội nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận, thống nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 51/51 (đạt tỷ lệ 100%). Hội nghị đã bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí: Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với số phiếu 51/51 (đạt tỷ lệ 100%); bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX khẳng định: Nhận được sự tín nhiệm cao của Đại hội, đã có 51 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh; giao cho các đồng chí trọng trách lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Đây là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy khóa XX phát biểu nhận nhiệm vụ

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với Đại hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên: Với tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, lắng nghe, Ban Chấp hành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ luôn toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên; vì sự hài lòng, vì sự ấm no và sung túc của Nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải báo cáo Đề án nhân sự, Đại hội đã thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 21 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Đây là những đảng viên ưu tú, đại diện cho trên 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đó, các đại biểu thực hiện thảo luận tại 08 tổ về các nội dung: Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm PV
thainguyen.gov.vn