Truy cập nội dung luôn

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 15/5, Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể được khen thưởng

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Đại Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Sau khi Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy được ban hành, UBND tỉnh đã triển khai phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó tập trung đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Hình thức thi đua theo cụm, theo khối cũng được quan tâm chỉ đạo cả về tổ chức và hoạt động hiệu quả. Chỉ tính riêng trong năm 2017, UBND tỉnh đã thành lập mới và kiện toàn 21 cụm, khối thi đua trực thuộc với gần 250 đơn vị thành viên. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 83 cụm, khối thi đua với hơn 1.100 đơn vị thành viên. Cùng với các phong trào thi đua thường xuyên, các cấp, các ngành trong tỉnh đã hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề, trên các lĩnh vực nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh. Điển hình như phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM”, “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến với nhiều hoạt động nổi bật, nhiều cách làm sáng tạo ở cơ sở đã được triển khai, từ đó thu hút được sự quan tâm của xã hội và lan tỏa rộng rãi; công tác thanh, kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX. Để các phong trào thi đua tiếp tục đi vào thực tiễn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động phối hợp trong việc cụ thể hóa các phong trào sát với đặc thù của từng đơn vị, đổi mới hình thức, nội dung triển khai phòng trào, trong đó kịp thời xây dựng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Cũng tại hội nghị, 15 tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã được khen thưởng./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

                                                                                                      Đồng Hưng – Xuân Huy