Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và tổng kết giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí

Sáng ngày 02/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và tổng kết giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí (VHNT&BC) về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy…

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng công tác 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Nổi bật: Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện gắn với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời. Các nội dung tuyên truyền mang tính toàn diện và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó trọng tâm là lĩnh vực kinh tế - xã hội, vă hóa, giáo dục, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, từ đó góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống; việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ trên địa bàn có nhiều đổi mới. Đặc biệt là việc định hướng xử lý các vấn đề được dư luận, nhân dân quan tâm; công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được duy trì nề nếp. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các cấp, ngành được thực hiện nghiêm túc; tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập đến nay đã cơ bản ổn định và tiếp tục được củng cố. Đối với cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành quy chế và tổ chức, hoạt động của cơ quan, đồng thời quan tâm, trú trọng công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách tuyên giáo, các vấn đề về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác tổ chức cán bộ…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Tuyên giáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ ở một số ít địa phương chưa được duy trì thường xuyên; công tác xử lý thông tin báo chí phản ánh có lúc, có việc còn chưa kịp thời; nội dung hoạt động công tác văn hóa, văn nghệ ở một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy hết hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được thường xuyên; việc triển khai thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở một số cấp ủy còn lúng túng…

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2020 đã nhận được sự quan tâm, hướng ứng tham gia của đông đảo các văn nghệ sỹ, trí thức, báo giới, các tác giả không chuyên và nhân dân trong tỉnh. Trong 2 đợt tổ chức xét khen thưởng cấp tỉnh, Ban Tổ chức cấp tỉnh đã nhận được trên 150 tác phẩm với đầy đủ các thể loại; đã trao giấy chứng nhận, tặng thưởng cho 57 tác phẩm tiêu biểu. Hầu hết các tác phẩm đều bám sát chủ đề, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Người; những tình cảm sâu nặng mà Bác dành cho đồng bào các dân tộc Thái Nguyên; những mô hình, cách làm hay, gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn 41 tác phẩm xuất sắc tiêu biểu tham dự Giải thưởng Trung ương; giới thiệu 4 tập thể có nhiều thành tích trong quảng bá. Kết quả, Thái Nguyên có 01 tác phẩm đoạt giải C, 01 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích đợt I…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020; ghi nhận, đánh giá cao các nhà văn, nhà báo đã tích cực tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT&BC. Để làm tốt công tác tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Tuyên giáo cần tập trung đi sâu nghiên cứu; đổi mới việc học tập và triển khai các nghị quyết sao cho có hiệu quả; tăng cường sản xuất các tác phẩm tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; tăng cường tuyên truyền sự phát triển, tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương, sự phát triển của cả hệ thống chính trị; nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ tuyên giáo chuyên trách cũng như các tổ chức tuyên giáo các cấp.   

Về định hướng công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tuyên giáo cần tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm: Theo sát tình hình dịch bệnh trong tình hình mới, kịp thời thông tin, tuyên truyền trong các tình huống dịch bệnh; tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; đi sâu tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng cấp huyện và cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc. Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết TW 4; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; thông tin đối ngoại và làm tốt công tác tư tưởng tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân…. 

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải A và Bảo tàng tỉnh – đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm VHNT&BC về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhân dịp này, Ban tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT&BC về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trao 02 Giải A; 06 Giải B; 08 Giải C và 06 Giải Khuyến khích cho các tập thể, các nhân có tác phẩm đoạt giải đợt II, năm 2020

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm