Truy cập nội dung luôn

Tập trung rà soát các dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 05/4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với một số sở, ngành, đơn vị liên quan về việc rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự cuộc họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Theo báo cáo của các sở, ngành, từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; hủy bỏ quyết định, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án vi phạm. Năm 2018, đã tiến hành kiểm tra đối với 97 dự án, qua đó đã thực hiện thu hồi 39 dự án, còn 04 dự án đang tiếp tục kiến nghị thu hồi.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các sở, ngành báo cáo những nội dung liên quan tới các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát các dự án khu dân cư, khu đô thị để yêu cầu quyết toán theo quy định; trước mắt thống kê đầy đủ số lượng, phân loại chi tiết các dự án và đề xuất phương án giải quyết đối với từng dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát lại các căn cứ pháp lý để xác định thời điểm áp dụng phù hợp với từng dự án; các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, nếu phát hiện dự án nào vi phạm quy định của pháp luật, kịp thời thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn