Truy cập nội dung luôn

Thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác đối ngoại của tỉnh chiều ngày 23/5.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ và công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay 19/19 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh trật tự, công tác đối ngoại được quan tâm, chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025 được chú trọng. Việc triển khai, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh một cách linh hoạt, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả, thiết thực đi vào cuộc sống.

Việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn tỉnh.

Về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ khóa tới, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát việc thực hiện chỉ thị, hướng dẫn và kế hoạch của cấp trên về công tác tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định. Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội được đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện; công tác biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện bài bản, khoa học, theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó đã chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng bộ cấp dưới; kiểm tra công tác tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ đối với những tổ chức đảng còn gặp khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh.

Đến nay 4.687/4.687 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022, đã tổ chức thành công đại hội; 254/616 tổ chức cơ sở đảng (đạt 41,23%) đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở (còn 362 chi đảng bộ tổ chức đại hội xong trước ngày 30/6/2020). Kết quả bầu cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy tại đại hội cơ bản đúng theo dự kiến nhân sự được cấp ủy cấp trên phê duyệt. Đã tổ chức đại hội điểm một số chi, đảng bộ cơ sở và một số đảng bộ cấp trên cơ sở để chỉ đạo rút kinh nghiệm.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm viêc, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tỉnh đạt được, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, công tác đánh giá, bồi dưỡng cán bộ,tinh thần đoàn kết trong Đảng và việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết XIX.  Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo; có giải pháp cải thiện hơn nữa năng lực điều hành của chính quyền các cấp, CCHC để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Tiếp tục đề xuất các cơ chế chính sách cho Thái Nguyên phát triển kinh tế theo chiều sâu, bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh; có chiến lược phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Trong công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tỉnh cần quan tâm đến xây dựng văn kiện Đại hội trong đó cần có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn và có dự báo tốt, bám sát thực tiễn khách quan, có tính khả thi cao; tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân để xây dựng vặn kiện Đại hội; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác nhân sự phải công tâm, khách quan, bám sát tiêu chuẩn, quy trình theo quy định; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng, đạo đức của đội ngũ cán bộ, hài hòa giữa chuyên môn đào tạo và sở trường năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; phát huy sức mạnh mỗi cá nhân trong tập thể; chọn đúng người, bố trí đúng vị trí, chức danh phù hợp để phát huy tối đa sức mạnh mỗi người trong tập thể. Đặc biệt là thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền... Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai - Thanh Hiếu