Truy cập nội dung luôn

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác tổ chức cán bộ

Ngày 15/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình các bước về công tác tổ chức cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì các hội nghị.

Tham dự các hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể, căn cứ vào đối tượng áp dụng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức nữ nêu tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ, Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; qua rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Đoàn Thị Hảo đủ điều kiện để tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 14/9/2020, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1) đã rà soát và thống nhất giới thiệu đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để lấy ý kiến giới thiệu.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín

Tại các hội nghị, các đại biểu đã nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và cho ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn