Truy cập nội dung luôn

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái ứng cử Ủy viên chính thức, giới thiệu nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 12/8, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái ứng cử Ủy viên chính thức, giới thiệu nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành, thị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ chủ chốt

Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá: Việc thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để lựa chọn giới thiệu các đồng chí vào các chức danh đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, thảo luận dân chủ, đánh giá công tâm, khách quan, xem xét cho ý kiến giới thiệu cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Các quy trình thực hiện cần đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Thực hiện các kết luận, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt theo quy trình để giới thiệu nhân sự tái ứng cử Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng đã được Bộ Chính trị quy định, các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự trên cơ sở đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định bằng phiếu kín.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai