Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã

07-08-2019 14:32

 

Ngày 07/8, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Phát triển Hợp tác xã (HTX) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13. Theo đó, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có nhiều thay đổi. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nắm rõ, hiểu biết, nhận thức đầy đủ về mô hình hợp tác xã kiểu mới, các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thường xuyên chỉ đạo triển khai các giải pháp thiết thực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Từ năm 2001 đến nay, ngoài nguồn ngân sách Trung ương và các tổ chức Phi Chính phủ, tỉnh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý cho trên 6000 lượt cán bộ HTX; hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng cho 30 cán bộ, thành viên HTX đi học hệ trung cấp, cao đẳng, đại học; hỗ trợ 1,4 tỷ đồng cho cán bộ quản lý HTX đi học lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức trên 250 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật HTX cho trên 18.000 học viên…

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 7.260 tổ hợp tác với trên 160 nghìn thành viên và người lao động chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vay vốn tín dụng, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, may mặc…

Toàn tỉnh có 469 HTX, tăng 186 HTX so với năm 2003, với số thành viên là 41.500 người. Doanh thu bình quân của HTX đạt 9 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 370 triệu đồng, thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị còn chưa sâu rộng; vai trò quản lý nhà nước ở chính quyền cơ sở đối với kinh tế tập thể, HTX còn chưa rõ ràng; đa số các HTX có quy mô nhỏ, thiếu nguồn lực…

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, HTX; từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, HTX; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên và cộng đồng dân cư. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 10.000 tổ hợp tác, 1.000 HTX, 30 liên hiệp HTX.

Tại Hội nghị, để làm rõ kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, các đại biểu đại diện các ngành, đơn vị, địa phương, các HTX đã phát biểu tham luận về một số vấn đề: Công tác phổ biến, quán triệt tuyên tuyền và triển khai Nghị quyết; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong phát triển kinh tế tập thể; vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; phát triển HXT gắn với xây dựng thương hiệu, sản phẩm an toàn…

Đồng chí Trần Quốc Tỏ Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, những nội dung của Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đạt được những kết quả nổi bật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục thống nhất cao trong nhận thức đối với vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

Tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX gắn liền với cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế tập thể. Nghiên cứu, rà soát cơ chế, chính sách ưu đãi đối với kinh tế tập thể, HTX. Quan tâm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện tốt Đề án Phát triển kinh tế tập thể của tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, HTX; khuyến khích các mô hình kinh doanh đa dạng, phong phú, gắn với xây dựng nông thôn mới, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Tăng cường phát huy vai trò, vị trí và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, là tổ chức đại diện của các HTX; phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia kinh tế tập thể, HTX.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen cho 14 tập thể, 07 cá nhân; UBND tỉnh trao Bằng khen cho 07 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai - Mạnh Thắng