Truy cập nội dung luôn

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

12-04-2019 16:02

 

Sáng ngày 12/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh; các thành viên BCĐ liên ngành ATTP của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.  

“Tháng hành động vì ATTP” là đợt cao điểm trong năm kéo dài một tháng (từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2019) nhằm tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, bảm đảm chính xác, kịp thời, toàn diện, trách nhiệm và trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; đề cao vai trò của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh chủ trì Hội nghị

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 13/CT –TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP. Theo đó, các thành viên Ban chỉ đạo đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tuyên truyền về ATTP. Kết quả  cụ thể:  Ngành Y tế và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện 1.762 buổi truyền thông về chuyên đề ATTP với 87.316 lượt người tham gia, tổ chức tập huấn 135 lớp, truyền thông 286 buổi về phòng chống ngộc độc nấm; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện được 1.039 lớp tập huấn cho 51.190 lượt người. Các cơ quan truyền thông như: Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng hơn 200 tin bài, bài viết video, phóng sự, tọa đàm trực tuyến, cập nhật 50 văn bản chỉ đạo về ATTP trên chuyên trang An toàn vệ sinh thực phẩm; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng các tiểu phẩm cổ động về tháng ATTP; Báo Thái Nguyên xây dựng chuyên mục trả lời trực tuyến về Vệ sinh ATTP.

Tại Hội nghị, các sở, ngành liên quan cũng đã báo cáo về công tác kiểm soát dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 25/3/2019, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 04 hộ chăn nuôi trên 04 xóm của 04 xã, thuộc 03 huyện (Phú bình, thị xã Phổ Yên, TP Sông Công), với tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy là 112 con, tổng khối lượng tiêu hủy là 7.863 kg. Đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo phát hiện thêm hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi. UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh và tuyên truyền khuyến cáo người dân trong chăn nuôi.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm với các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời toàn diện về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; Sở Y tế chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường phân công nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc bảo đảm ATTP đối với hoạt động do ngành quản lý. Các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực đưa tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phổ biến các mô hình chuỗi thực phẩm an toàn. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai mạnh mẽ các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tháng hành động năm 2019 tại địa phương; xây dựng các mô hình gắn với sản xuất kinh doanh, sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất an toàn; tiếp tục tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát huy vai trò tham gia giám sát của MTTQ và tổ chức chính trị xã hội trong công tác ATTP./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Hoàng Minh