Truy cập nội dung luôn

Trực tuyến: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức. Đây là những đảng viên ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tham dự sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đại hội tiếp tục bầu 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành bầu 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 04 ý kiến phát biểu tham luận: Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham luận về nội dung: “Một số giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”; đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tham luận về nội dung: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên”; đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên tham luận về nội dung: “Vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên”; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham luận về nội dung: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX,
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận

 

Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên trình bày tham luận

 

Đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trình bày tham luận

 

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày tham luận

Sau phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 03 đồng chí. Kết quả, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu đại biểu
dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận

Nhìn chung các ý kiến tham gia góp ý đều cơ bản nhất trí với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, bố cục nội dung rõ ràng, hợp lý, đề cập toàn diện mọi mặt thành quả phát triển của đất nước sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và sau 35 năm đổi mới. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2021 - 2025). Ngoài ra còn có một số ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung cụ thể của dự thảo các văn kiện.

Được sự phân công của Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý 

Qua tổng hợp tại hội trường và các tổ đại biểu, đã có trên 80 lượt ý kiến tham luận, thảo luận. Hầu hết các ý kiến nhất trí với nội dung các văn kiện, đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo công phu, kỹ lưỡng, bố cục khoa học, chặt chẽ, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, nội dung đầy đủ, đánh giá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Các nhận định đánh giá sâu sắc, có tính khái quát cao, số liệu minh chứng, so sánh cụ thể, nêu bật được những thành tích, kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ mới có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng phát triển của tỉnh, thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các ý kiến đều thống nhất đánh giá: Báo cáo kiểm điểm có tính chiến đấu cao, đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng, đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo cũng làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định nêu gương của tập thể Ban Chấp hành và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các ý kiến đều nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Chương trình hành động. Dự thảo đã bao gồm những định hướng lớn, những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị, các chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể đã bảo đảm thực hiện đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những định hướng lớn phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tặng hoa chia tay 10 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
tặng hoa ​chia tay đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh
không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
tặng hoa chia tay đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh
không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX

Thay mặt Đoàn Thư ký, đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 8%/năm trở lên.

 2. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp, xây dựng 61%; dịch vụ 31%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8%.

 3. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 9%/năm trở lên.

 4. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân từ 3,5%/năm trở lên.

 5. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân từ 7%/năm trở lên; trong đó, xuất khẩu địa phương tăng bình quân từ 11%/năm trở lên.

 6. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) tăng bình quân từ 10%/năm trở lên.

 7. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt từ 150 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 100 triệu đồng trở lên.

 8. Đến hết năm 2025 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 06 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới.

 9. Củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; phấn đấu có 90% số trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục duy trì tỷ lệ ít nhất 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường nội trú theo hướng hiện đại.

 10. Năm 2025 có 90% gia đình văn hóa; 80% xóm, phố văn hoá; 90% cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

 11. Năm 2025 duy trì trên 95% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98,5%.

 12. Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%.

 13. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm (theo chuẩn mới) từ 1% trở lên.

 14. Ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên; năm 2025 có 98% người dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

 15. Bình quân hằng năm kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ đảng bộ cấp trên cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

 

Về các định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục thực hiện 03 đột phá chiến lược đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, tỉnh tập trung vào một số định hướng lớn, đó là:

1. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của Vùng Thủ đô Hà Nội.

2. Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ.

4. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy các lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với tiềm năng, thế mạnh của các trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

5. Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với Đề án phát triển tổng thể theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; phát triển tiềm năng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ 100% đại biểu nhất trí.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày diễn văn bế mạc Đại hội

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là kết quả của quá trình tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện tích cực Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân; là quá trình chuẩn bị và tổ chức chỉ đạo Đại hội từ cơ sở, sự chuẩn bị công phu, chu đáo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng với sự đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, của các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là ý kiến đóng góp dân chủ, trí tuệ của hàng nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, của các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Để hoàn thành được mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân về ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết. Trên tinh thần đó, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Anh hùng, đoàn kết thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh đề ra; xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của đồng bào và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng hạnh phúc, ấm no và sung túc.

Với niềm tin, phấn khởi về thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc Đại hội 

 

 

Nhóm PV
thainguyen.gov.vn