Truy cập nội dung luôn

Tăng cường triển khai, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

12-09-2019

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3749/UBND-CNN về tăng cường triển khai, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh

12-09-2019

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3742/UBND-CNN về việc triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh

Xây dựng trụ sở làm việc bộ phận một cửa cấp xã

11-09-2019

Ngày 9/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3694/UBND-KSTTHC về xây dựng trụ sở làm việc bộ phận một cửa cấp xã

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

11-09-2019

Ngày 10/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3704/UBND-CNN về tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

03-09-2019

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

Rà soát các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

03-09-2019

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3610/UBND-TH về việc rà soát các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

30-08-2019

Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3562/UBND-TH về chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

30-08-2019

Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3560/UBND-TH về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2019

29-08-2019

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3527/UBND-CNN về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2019

Triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

29-08-2019

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3525/UBND-CNN về triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

Tổ chức Tết Trung thu năm 2019

29-08-2019

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3520/UBND-KGVX về tổ chức Tết Trung thu năm 2019