Truy cập nội dung luôn

Triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

30-11-2021

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6008/UBND-KGVX về triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên

28-11-2021

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3725/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

28-11-2021

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3726/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế ngoài công lập

28-11-2021

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5953/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế ngoài công lập

Thực hiện hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

11-11-2021

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5524/UBND-KGVX về thực hiện hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

11-11-2021

Ngày 09/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5490/UBND-KT về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

Hỗ trợ người nuôi ong mật được cách ly tại trại nuôi ong

11-11-2021

Ngày 08/11, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5465/UBND-CNN&XD về việc hỗ trợ người nuôi ong mật được cách ly tại trại nuôi ong.

Rà soát các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

11-11-2021

Ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5517/UBND-TH về việc rà soát các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10-11-2021

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5532/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

07-11-2021

Ngày 06/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Công văn số 600-CV/TU về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh