Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 14 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

11-03-2019

Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 715/UBND-CNN về việc thực hiện Kết luận phiên họp lần thứ 14 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.

Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp