Truy cập nội dung luôn

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

09-03-2021

Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 813/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09-03-2021

Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19

09-03-2021

Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 796/UBND-TH về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới

08-03-2021

Ngày 04/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 26/02/2021

05-03-2021

Ngày 01/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận số 23/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 26/02/2021.

Tham mưu ý kiến, đề xuất, kiến nghị tại Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

04-03-2021

Ngày 03/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 734/UBND-TH về tham mưu ý kiến, đề xuất, kiến nghị tại Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

02-03-2021

Ngày 02/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 708/UBND-TH về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

01-03-2021

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 679/UBND-NC về tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

01-03-2021

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Thực hiện tổng kết 05 năm Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

01-03-2021

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 684/UBND-NC về thực hiện tổng kết 05 năm Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19

01-03-2021

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 685/UBND-KGVX về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

26-02-2021

Ngày 25/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 661/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26-02-2021

Ngày 25/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến các quy định Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

26-02-2021

Ngày 25/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 652/UBND-KGVX về triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Thái Nguyên cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 01/3

26-02-2021

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 668/UBND-KGVX về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

25-02-2021

Ngày 24/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thanh niên

Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

25-02-2021

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

Kế hoạch hưởng ứng thực hiện Chương trình “trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23-02-2021

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND hưởng ứng thực hiện Chương trình “trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025” (giai đoạn II)

23-02-2021

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025” (giai đoạn II).