Truy cập nội dung luôn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3699/UBND-TH đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài.