Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự