Truy cập nội dung luôn

Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2028/UBND-CNN về bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia

Xem chi  tiết file đính kèm