Truy cập nội dung luôn

Cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin tra cứu văn bằng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 11/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 328/UBND-KGVX về cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin tra cứu văn bằng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết file đính kèm