Truy cập nội dung luôn

Chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp có hoạt động có hiệu quả

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 834/UBND-CNN chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp có hoạt động có hiệu quả.

Chi tiết xem tại File đính kèm