Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 4/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm