Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 788/UBND-KGVX chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm