Truy cập nội dung luôn

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự