Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính bằng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1685/UBND-KSTTHC về hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính bằng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn.

Chi tiết xem tại File đính kèm