Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 820/UBND-KGVX về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm