Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2021