Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch hưởng ứng thực hiện Chương trình “trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND hưởng ứng thực hiện Chương trình “trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên