Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết văn bản tại file đính kèm 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự