Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên

Ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành 22/KH-UBND về tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết xem tại File đính kèm