Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”

Chi tiết văn bản tại file đính kèm 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng biên tập - Trị sự