Truy cập nội dung luôn

Khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 404/UBND-CNN  khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Chi tiết xem tại File đính kèm