Truy cập nội dung luôn

Không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020

Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1888/UBND-KGVX về việc không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm