Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2444/UBND-TH về kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Xem chi tiết file đính kèm