Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra, xử lý các trường hợp phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự