Truy cập nội dung luôn

Mở rộng thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 799/UBND-KGVX về mở rộng thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện.

Chi tiết xem tại File đính kèm