Truy cập nội dung luôn

Nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực Công Thương

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thai nguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự