Truy cập nội dung luôn

Nghiên cứu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp”

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1854/UBND-TH về nghiên cứu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp”

Xem chi tiết file đính kèm