Truy cập nội dung luôn

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ việc thi công mặt đường ĐT.269C đoạn từ Km1+87 đến Km1+142 và nút giao điểm đấu nối của đường dẫn từ công trình cầu Vạn Già với ĐT.269C tại Km1+122 (bên phải tuyến)

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3686/UBND-QHXD về phân luồng giao thông tạm thời phục vụ việc thi công mặt đường ĐT.269C đoạn từ Km1+87 đến Km1+142 và nút giao điểm đấu nối của đường dẫn từ công trình cầu Vạn Già với ĐT.269C tại Km1+122 (bên phải tuyến)